Nadzór nad budową

Kierownik budowy jest osobą, która zarządza procesem realizacji budowy lub wykonywania robót budowlanych. Kierownikiem budowy może być wyłącznie osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Inwestora w relacjach z firmą budowlaną realizującą budowę. Inspektor jako inżynier specjalista w dziedzinie budownictwa ma być gwarantem, że prace na Państwa budowie zostaną wykonane w prawidłowy sposób, a ewentualne usterki i nieprawidłowości zostaną odpowiednio wcześnie dostrzeżone i naprawione przez wykonawcę.